Promotie Cafe
Image default
Dienstverlening

Eerste stappen bij het sterven van een naaste in Apeldoorn

Weet u hoe u moet handelen als een medemens overlijdt? Veel nabestaanden hebben hier bijna geen weet van en onderschatten het. Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken, sommen wij het allemaal op.

De verklaring van overlijden in Apeldoorn

Om te controleren dat de persoon ook werkelijk overleden is behoort er een dokter bij komen kijken De arts maakt een akte van overlijden op waarin de vermoedelijke oorzaak van overlijden wordt beschreven. Indien er geen zekerheid is met betrekking tot de oorzaak van overlijden of de overleden individu was minderjarig moet er een lijkschouwer bij komen.

Het aangeven van het overlijden

Indien is geconstateerd dat de persoon is overleden behoort er bij de gemeente aangifte van overlijden gedaan te worden. In de meeste gevallen gebeurd dit door de uitvaartondernemer, maar u kunt dit ook zelf doen mits u dat wilt. Deze verklaring van overlijden dient binnen een week na overlijden gedaan te worden. Na aanleiding van de aangifte wordt een overlijdensakte opgemaakt die u mee krijgt. Dit document kunt u gebruiken om bij verscheidene organisaties aan te geven dat de persoon is gestorven. Verder krijgt u van de gemeente door middel van deze bescheiden de toestemming om de overleden individu te begraven of te cremeren.

Na de aangifte van overlijden

Met de akte van overlijden kan u de daadwerkelijke uitvaart in Apeldoorn regelen. Deze moet plaats vinden na 36 uur na het overlijden en binnen een week. Nu is het slechts denkbaar om de overledene te begraven of te cremeren op de toegelaten plaatsen.  Om de situatie een beetje eenvoudiger te maken is het te adviseren om de bijstand van een uitvaartverzorging in Apeldoorn in te schakelen, de uitvaartondernemer kan u assisteren met het maken van vervelende beslissingen. Tevens kunnen uitvaartondernemers u vaak assisteren met het regelen van de laatste groet van de gestorvene.

Uitvaartwensen van de overledene

Meride Uitvaartverzorging staat 24/7 voor u klaar. U staat er niet alleen voor, wij weten dat u het lastig genoeg heeft. Ingeval u er behoefte aan heeft, dan zijn wij ook bereid om contact op te nemen met verscheidene organisaties en andere belanghebbende zodat u daar geen zorgen meer om hebt.

{youtube}}

Bezoek de website voor meer informatie : http://www.meride.nl/