Promotie Cafe
Image default
Financieel

Goedkoop geld lenen met Cofidis

Om een geschikte lening bij een bank te verkrijgen voor uw woning of voor een persoonlijke consumptieve aankoop, kunt u goed en goedkoop geld lenen bij Cofidis. Cofidis bestaat uit meerdere zelfstandige coöperaties welke door de grootschalige samenwerking onder de noemer van Cofidis een goedkope rentepercentage voor uw lening vragen. Door onze schaalvergroting kunt u op een goedkope manier uw aankoop middels een persoonlijke lening of doorlopende krediet lening financieren. Daarnaast biedt een hypothecaire lening onder de vlag van de NHG alle zekerheid tegen een zeer gunstige rente stand. Wat wilt u nog meer! Sluit dan ook een goedkope lening af bij Cofidis.

Persoonlijke lening

Om persoonlijk goederen aan te kopen kunt u bij Cofidis een consumptieve krediet lening afsluiten tegen een gunstige rente. Vaak is het zo dat u geld tekort komt omdat u zelf onvoldoende heeft gespaard en een lening voor een aankoop bij de Cofidis wilt afsluiten. Dat kan middels een persoonlijke lening. De intentie van de lening is dat u de lening afsluit voor een bepaalde vooraf vastgelegde periode zodat u na looptijd van de lening de schuld volledig heeft afbetaald. U kunt daartoe per maand een vast bedrag aflossen waarbij de rente dus afneemt. Ook kunt u een persoonlijke lening tegen een goedkope rente afsluiten waarbij u conform de annuïteiten methode elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing kwijt bent. U weet dan precies hoeveel u kwijt bent en hoelang de aflossing gaat duren. Het vaste bedrag is opgebouwd uit rente en aflossing, waarbij het aflossingsdeel in eerste instantie relatief klein is echter naarmate de aflossing vordert neemt juist het aflossingsdeel toe.

Doorlopende krediet lening

Op een andere manier kunt u een persoonlijke lening van Cofidis tegen een gunstige en goedkope rentestand geld lenen door het afsluiten van een doorlopende krediet lening. Op basis van uw financiële ruimte bepaalt Cofidis wat u maximaal reëel aan extra financiële lasten kunt dragen, op basis waarvan een krediet lening wordt afgesloten. Zodra u dan geld nodig heeft kunt u dat geld opnemen. U kunt daarbij zelf bepalen hoelang u over de afbetaling doet. Het kan ook zijn dat u het geld tijdelijk nodig heeft, en nadat een investering winst heeft opgeleverd kunt u de lening terug betalen. Heeft u op een later tijdstip wederom geld nodig dan hoeft u niet nog eens een lening aan te vragen aangezien deze krediet lening continu kan doorlopen. Zo heeft u altijd de beschikking over geld tegen een gunstige en goedkope rente stand.

Hypothecaire lening

Voor de aanschaf van uw woning is het vrij gewoon dat u een hypothecaire lening afsluit. De Cofidis adviseert om dit te doen onder de voorwaarden van de NHG oftewel de Nederlandse Hypotheek Garantie, waarmee u meer zekerheden heeft omtrent de hypothecaire lening. De gevraagde rente bij hypothecaire leningen ligt over het algemeen laag omdat u de hypothecaire lening aangaat voor een lange looptijd, waartegen over uw woning als onderpand staat. U profiteert dus optimaal van de goedkope rente stand indien u bij de Cofidis een hypothecaire lening afsluit. Daarnaast geniet u uiteraard van het belastingvoordeel over de betaalde rente bij een hypothecaire lening. Wilt u dan ook uw woning goedkoop gefinancierd hebben, neem dan contact op met de Cofidis.

Bezoek de website voor meer informatie : https://snelgeldlenenbinnen10minuten.wordpress.com/2015/06/02/de-cofidis-direct-cash-lening/