Promotie Cafe
Image default
Bedrijven

Vakbonden en CAO’s

Na de industrialisatie in Europa kregen vele mensen een baan waar ze erg hard moesten werken, onder slechte omstandigheden en voor zeer weinig geld. Mijnwerkers deden bijvoorbeeld erg gevaarlijk werk in slechte omstandigheden waar zij hooguit een paar gulden per dag voor kregen. Deze werknemers kwamen erachter dat zij sterker stonden dan de werkgevers wanneer zij samenwerkten. De werkers kwamen in een soort opstand tegen het lage salaris dat zij verdienden. Dat was het moment waarop er vakbonden ontstonden waar werknemers zich konden verenigen om op te komen voor hun rechten. De vakbonden zorgden er uiteindelijk voor dat de werknemers beter betaald kregen voor de slechte omstandigheden waarin zij dit deden.

Vandaag de dag merk je nog veel van de vakbonden die in die tijd ontstonden. Zo is er op ieder vakgebied tegenwoordig een vakbond waar werknemers zich kunnen verenigen. Hiermee kunnen ze ervoor zorgen dat zij onder goede arbeidsvoorwaarden werken met een goed salaris en in veilige omstandigheden. Daarnaast is het voor vakbonden tegenwoordig mogelijk om bedrijven en werkgevers aan te klagen wanneer zij zich niet aan de wetten en regels houden van de CAO, oftewel de collectieve arbeidsovereenkomst. Iedere branche heeft een andere CAO en dus zijn er net zo veel CAO’s als dat er verschillende vakgebieden zijn. Zo heb je bijvoorbeeld de schilders cao, waar de rechten en regels van de schilders branche instaan. Daarnaast heb je een bouw cao, voor de mensen die in de bouw werken en zo gaat dat verder. Wanneer je een nieuwe baan krijgt, moet je een contract ondertekenen. Van te voren is het handig om de cao van jouw vakgebied door te nemen om te kijken of alles wat in je contract staat, ook voldoet aan de cao van jouw vakgebied. Tegenwoordig krijgen steeds meer mensen meer salaris dan het minimale wat in de CAO staat opgesteld.

Bezoek de website voor meer informatie : http://www.cbbs.nl